VOORDELEN VAN DE VERHUURDER

Onroerende verhuur

Maximale veiligheid

De huurwaarborg van Garantie.be biedt de verhuurder dezelfde garanties en heeft dezelfde waarde als een bankdeposito.

Onroerende waarborg

Kredietcontrole

Onze controles maken het mogelijk de solvabiliteit van de toekomstige huurder in te schatten en de solvabiliteitsrisico's van elke huurder in kaart te brengen.

Waarborg huurder

Snelle vrijgave van fondsen

Garantie.be zorgt ervoor dat de bedragen van de huurwaarborg zo snel mogelijk worden vrijgegeven in geval van een claim.

Management verhuur

Beheer van rampen

Als gezamenlijke borgsteller zijn wij direct betrokken en betrokken bij het beheer van claims gedurende de looptijd van het huurcontract.

Ondersteuning huurder

Toegewijde ondersteuning

Ons team reageert onmiddellijk op de verzoeken van onze klanten. Onze steun is georganiseerd om donateurs te helpen. Klantenservice zit in ons DNA.

Digitale verzekering

Dekking verzekerd

De huurgarantiedekking blijft gehandhaafd, zelfs in geval van niet-betaling van de premie door de huurder.

Ja inderdaad. De aangeboden obligatie heeft hetzelfde niveau van beveiliging en garanties als elke bankgarantie die wordt verkregen van een financiële instelling. We zijn bezig met het verkrijgen van de vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in België (FSMA), die bijdraagt ​​tot de eerlijke en eerlijke behandeling van consumenten van financiële en verzekeringsdiensten.

Het bedrag van de maximale huurgarantie verschuldigd door de verhuurder verschilt naargelang de Belgische gewesten. Elke regio heeft de afgelopen jaren zijn eigen regelgeving ingevoerd die juridisch overlapt met de federale regels van de huurwet .

Brussel en Wallonië hebben in 2018 hun eigen regels opgesteld inzake residentiële huurovereenkomsten en de hoogte van de huurwaarborg. Vlaanderen legde in 2019 wettelijk zijn eigen regels inzake woninghuur vast.

Het belangrijkste verschil tussen de regionale regels betreft het maximumbedrag dat de verhuurder verschuldigd is in het geval van een huurgarantie op een geblokkeerde bankrekening:

  • In het kader van een huurwaarborg in Brussel kan de verhuurder een maximaal geblokkeerd bedrag van 2 maanden huur eisen;
  • Wat betreft een huurwaarborg in Wallonië, bepaalt de regel ook het maximale te betalen bedrag bij 2 maanden huur;
  • Het is voor de huurgarantie in Vlaanderen dat de federale regels het meest gewijzigd zijn, de verhuurder kan sinds 1 januari 2020 tot 3 maanden huur eisen.

In het kader van een bankgarantie zijn de historische federale regels niet gewijzigd, het bedrag van de huurwaarborg bedraagt ​​3 maanden huur van het gehuurde onroerend goed, ongeacht het Belgische gewest waar het goed gelegen is.