Wie wordt als verzekerde beschouwd?

De volgende personen kunnen worden beschouwd als verzekerden onder een brandverzekeringspolis (woningverzekering):

De verzekeringnemer

De verzekeringnemer is uiteraard per definitie een verzekerde. Het is dus mogelijk het aantal verzekerden uit te breiden door meerdere verzekeringnemers aan te wijzen in het kader van de brandverzekeringsovereenkomst;

De personen die bij de verzekerde inwonen

Dat zijn de personen die een levensgemeenschap effectief vormen met de verzekeringnemer. Ze moeten daadwerkelijk en gewoonlijk deelnemen aan het huishouden. Om het probleem van de mogelijke scheiding van feitelijk samenwonenden op te lossen, wordt aanbevolen hen samen als verzekeringnemers aan te wijzen;

Hun personeel bij de uitoefening van hun functies

Wanneer ze niet in functie zijn, worden de personeelsleden als derden beschouwd. Het begrip is ruimer dan in het kader van de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privéleven (BA Privéleven), die beperkt is tot het huispersoneel en de gezinshulpen;

Mandatarissen of vennoten van de verzekeringnemer bij de uitoefening van hun functies

De reden is eenvoudig: brandverzekering kan ook bedrijven dekken. De verzekeringnemer kan een rechtspersoon zijn, zodat zijn mandatarissen en vennoten gedekt zijn bij de uitoefening van hun werkzaamheden;

Elke andere persoon die in de verzekeringsovereenkomst als verzekerde wordt aangeduid

De hoedanigheid van verzekerde kan worden toegekend aan andere natuurlijke of rechtspersonen dan die welke in de wetgeving als ‘verzekerden’ zijn gedefinieerd. Voorbeelden van mogelijke contractuele uitbreidingen:

  • gasten (zijn geen leden van het huishouden);
  • aangestelden (ruimer begrip dan personeel).