Bent u verhuurder?
Kies voor onze waarborg

Meer informatie

De waarborg dekt de betaling van alle sommen (kapitaal, rente, kosten en toebehoren) die de huurder verschuldigd is of zou kunnen zijn aan de verhuurder wegens de slechte uitvoering van de huurovereenkomst tot het bedrag van de huurwaarborg.

Ja precies. Onze financiële garantie heeft hetzelfde niveau van inzet en zekerheid als elke bankgarantie die wordt verkregen van een financiële instelling.

We zijn ook geregistreerd als verzekeringsmakelaar bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in België (FSMA), wat bijdraagt ​​tot de eerlijke en eerlijke behandeling van consumenten van financiële en verzekeringsdiensten.

De financiële onderneming Garantir staat garant voor de huurder. Het garandeert de verhuurder van de solvabiliteit van de huurder tot het bedrag vermeld op het afgegeven garantiebewijs.

Aan het einde van de huurovereenkomst, de verhuurder kan in twee situaties een beroep doen op onze borgstelling:

  • Op basis van een tegenstrijdige exit-inventarisatie waarmee huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan.
  • Op grond van een vonnis waarbij de huurder wordt veroordeeld tot betaling aan de verhuurder.

Onze financiële garantie stelt de verhuurder daarom in staat om dit werkingsprincipe dat hij kent te vinden door het bedrag op een individuele rekening bij een bank te storten.

Als onderdeel van een door de huurder geblokkeerd bedrag, bepaalt de wet het bedrag van de maximale huurwaarborg ten laste van de verhuurder van 2 tot 3 maanden, afhankelijk van de verschillende Belgische gewesten.

Met betrekking tot onze financiële garantie zijn, net als bij een bankgarantie, de historische federale regels niet gewijzigd. Het bedrag van de huurwaarborg kan maximaal 3 maanden huur bedragen, ongeacht de regio van België waar de woning zich bevindt.

De huurder doet zijn aanvraag online op garantie.be in enkele minuten. Dan valideert ons team binnen enkele uren het bestand en stuurt de huurder een betaallink. Zodra de huurder de betaling heeft gedaan, wordt het huurgarantiebewijs onmiddellijk afgegeven en naar de verhuurder gestuurd.

De hele procedure duurt van 1 uur tot enkele uren, afhankelijk van het reactievermogen van de huurder om zijn persoonlijke bewijsstukken te verstrekken.

Nee, de huurder kan zijn huurwaarborg niet beëindigen zonder voorafgaand en gezamenlijk akkoord van de verhuurder. Bij inschrijving wordt een standaard opzegformulier aan de huurder verstrekt.

Het Waarborgcertificaat en de waarborgtoezegging ten gunste van de verhuurder blijven geldig tot het einde van de huurovereenkomst, ongeacht de vertragingen of moeilijkheden bij de betaling jegens Garantir van de zijde van de huurder.

De verhuurder behoudt zijn financiële garantie, zelfs als de huurder een incident heeft met de betaling van zijn borgsom.