BENT U VERHUURDER?
KIES VOOR ONZE GARANTIE

ONZE ENGAGEMENTS

Onroerende verhuur

Maximale veiligheid

De huurwaarborg van Garantie.be biedt de verhuurder dezelfde zekerheid en is gelijkwaardig aan een bankdeposito.

Onroerende waarborg

Controle op de solvabiliteit

Met onze controles kunnen we de solvabiliteit van de toekomstige huurder inschatten en de solvabiliteitsrisico's van elke huurder bepalen.

Waarborg huurder

Snelle vrijgave van fondsen

Garantie.be zorgt ervoor dat de bedragen van de huurwaarborg zo snel mogelijk worden vrijgegeven bij een schadegeval.

Beheer verhuur

Beheer van schadegevallen

Als borgsteller zijn we rechtstreeks betrokken bij het beheer van de schadegevallen tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Ondersteuning huurder

Toegewijde ondersteuning

Ons team beantwoordt onmiddellijk aan de verzoeken van onze klanten. Onze ondersteuning wordt georganiseerd om verhuurders bij te staan. Klantendienst maakt deel uit van ons DNA.

Digitale verzekering

Verstrekte dekking

De dekking van de huurwaarborg blijft behouden, ook al betaalt de huurder de premie niet.

Ja, inderdaad. De voorgestelde waarborg biedt hetzelfde niveau van zekerheid en waarborgen als elke bankwaarborg die bij een financiële instelling wordt verkregen. We zijn bezig met het verkrijgen van de erkenning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in België (FSMA), die bijdraagt tot de eerlijke en rechtvaardige behandeling van de consument van financiële en verzekeringsdiensten.

Het maximumbedrag van de huurwaarborg die de verhuurder kan eisen, verschilt naar gelang van de Belgische Gewesten. Elk Gewest heeft de laatste jaren zijn eigen regelgeving ingevoerd, die juridisch bovenop de federale regels van de huurwet komt.

Brussel en Wallonië hebben hun eigen regels vastgesteld met betrekking tot woninghuurovereenkomsten en het bedrag van de huurwaarborg in 2018. Vlaanderen heeft zijn eigen regels inzake woningverhuur in 2019 wettelijk vastgelegd.

Het belangrijkste verschil tussen de gewestelijke regels betreft het maximumbedrag dat de verhuurder kan eisen in geval van een huurwaarborg die op een geblokkeerde bankrekening wordt gevormd:

In het geval van een bankwaarborg zijn de historische federale regels niet veranderd. Het bedrag van de huurwaarborg is 3 maanden huur voor het gehuurde goed, ongeacht het Belgische Gewest waar het goed zich bevindt.