BENT U VERHUURDER?
KIES VOOR ONZE GARANTIE

ONZE ENGAGEMENTS

Onroerende verhuur

Maximale veiligheid

De huurwaarborg van Garantie.be biedt de verhuurder dezelfde zekerheid en is gelijkwaardig aan een bankdeposito.

Onroerende waarborg

Controle op de solvabiliteit

Met onze controles kunnen we de solvabiliteit van de toekomstige huurder inschatten en de solvabiliteitsrisico's van elke huurder bepalen.

Ondersteuning huurder

Toegewijde ondersteuning

Ons team beantwoordt onmiddellijk aan de verzoeken van onze klanten. Onze ondersteuning wordt georganiseerd om verhuurders bij te staan. Klantendienst maakt deel uit van ons DNA.

Digitale verzekering

Verstrekte dekking

De dekking van de huurwaarborg blijft behouden, ook al betaalt de huurder de premie niet.

Meer informatie

De waarborg dekt de betaling van alle sommen (kapitaal, rente, kosten en toebehoren) die de huurder verschuldigd is of zou kunnen zijn aan de verhuurder wegens de slechte uitvoering van de huurovereenkomst tot het bedrag van de huurwaarborg.

Ja precies. Onze financiële garantie heeft hetzelfde niveau van inzet en zekerheid als elke bankgarantie die wordt verkregen van een financiële instelling.

We zijn ook geregistreerd als verzekeringsmakelaar bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in België (FSMA), wat bijdraagt ​​tot de eerlijke en eerlijke behandeling van consumenten van financiële en verzekeringsdiensten.

Als onderdeel van een door de huurder geblokkeerd bedrag, bepaalt de wet het bedrag van de maximale huurwaarborg ten laste van de verhuurder van 2 tot 3 maanden, afhankelijk van de verschillende Belgische gewesten.

Met betrekking tot onze financiële garantie zijn, net als bij een bankgarantie, de historische federale regels niet gewijzigd. Het bedrag van de huurwaarborg kan maximaal 3 maanden huur bedragen, ongeacht de regio van België waar de woning zich bevindt.

De huurder doet zijn aanvraag online op garantie.be in enkele minuten. Dan valideert ons team binnen enkele uren het bestand en stuurt de huurder een betaallink. Zodra de huurder de betaling heeft gedaan, wordt het huurgarantiebewijs onmiddellijk afgegeven en naar de verhuurder gestuurd.

De hele procedure duurt van 1 uur tot enkele uren, afhankelijk van het reactievermogen van de huurder om zijn persoonlijke bewijsstukken te verstrekken.

Nee, de huurder kan zijn huurwaarborg niet beëindigen zonder voorafgaand en gezamenlijk akkoord van de verhuurder. Bij inschrijving wordt een standaard opzegformulier aan de huurder verstrekt.

De financiële onderneming Garantir staat garant voor de huurder. Het garandeert de verhuurder van de solvabiliteit van de huurder tot het bedrag vermeld op het afgegeven garantiebewijs. Garantir heeft het voordeel van discussie, in die zin dat Garantir pas ingrijpt nadat de verhuurder eerst heeft geprobeerd om rechtstreeks van de huurder een vergoeding te krijgen en dit zonder succes.

In geval van overlegging van een uitvoerbare rechterlijke beslissing en vaststelling van insolventie van de huurder, zal Garantir de verhuurder de schulden betalen die verschuldigd zijn als gevolg van de slechte uitvoering van het huurcontract door de huurder. De bedragen zullen worden betaald tot het gehele of een deel van het bedrag van de gegarandeerde huurwaarborg.

Het Waarborgcertificaat en de waarborgtoezegging ten gunste van de verhuurder blijven geldig tot het einde van de huurovereenkomst, ongeacht de vertragingen of moeilijkheden bij de betaling jegens Waarborg van de zijde van de huurder.

De verhuurder behoudt zijn financiële garantie, zelfs als de huurder een incident heeft met de betaling van zijn borgsom.