Interactief platform
deposito's en garanties

Waarborg voor uw vastgoedproject

Garantie krijgen was nog nooit zo eenvoudigzonder onnodig geld op de bank te blokkeren

Online aanvraag binnen enkele minuten gemaakt, eenvoudige, snelle, veilige, onmiddellijke verwerking

Huurwaarborg

Ondertekening van de huurovereenkomst

Kopersgarantie

Ondertekening van het compromis

Alles over onze waarborg

De plaatsbeschrijving van binnenkomst en de inventaris van de plaatsen van vertrek zijn cruciale stappen in het beheer van de relatie tussen huurder en verhuurder. Ontdek onze aanvullende diensten op dit gebied.

Een brandverzekering voor huurders is een essentiële bescherming voor het vlotte verloop van een woningverhuur. De beste manier om uzelf in te dekken, is door een verzekering te hebben die is afgestemd op uw profiel.

Het huurcontract definieert de regels voor het huren van het onroerend goed tussen de verhuurder en de huurder. Ontdek de regels die moeten worden gerespecteerd bij het opstellen van het huurcontract.

Het energieprestatiecertificaat EPC wordt verkregen na keuring van de elektrische installatie en de gasinstallatie. Bepaalde diagnoses moeten door de verhuurder worden vastgesteld als onderdeel van de huurovereenkomst.

Alles over onze garantie

De borgstelling is een contract waarmee een natuurlijke of rechtspersoon borg staat voor de betaling van de schuld van een ander in het geval dat hij niet zelf betaalt.

De borgsteller van de schuld wordt de “borg” genoemd. Deze verbintenis om de schuld te betalen is een bijkomend element van het basiscontract dat de hoofdschuldenaar en zijn schuldeiser bindt.

De huurder van een onroerend goed moet zijn verhuurder garanderen dat hij in staat zal zijn om de verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de huurovereenkomst financieel na te komen. Om deze verbintenissen na te komen, verbindt hij zich ertoe een huurwaarborg te verstrekken waarvan het bedrag wordt bepaald in het huurcontract dat tussen de partijen wordt ondertekend.

Om de verhuurder te garanderen tot het bedrag van de waarborg bepaald in de huurovereenkomst, kan de huurder een beroep doen op de financiële waarborgmaatschappij GARANTIR die de algemene openbare website garantie.be uitgeeft. GARANTIR verbindt zich met de huurder onder een borgtocht om de schulden die voortvloeien uit de huurovereenkomst te garanderen tot het bedrag van de huurwaarborg.

De koper van onroerend goed moet de verkoper garanderen dat hij de prijs van het onroerend goed financieel kan betalen. Bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst vraagt ​​de verkoper de koper om een ​​aanbetaling te doen van maximaal 10% van de uiteindelijke prijs van het onroerend goed. Deze aanbetaling stelt de verkoper gerust over de wens van de koper om de definitieve verkoop te doen.

Als onderdeel van deze garantie die wordt geboden door de aanbetaling die is betaald bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst, kan de koper een aanbetaling vragen, zoals de firma GARANTIR, redacteur van de website Garantie.be, om te worden gegarandeerd tot het bedrag van de te betalen aanbetaling.

GARANTIR treedt op als borg voor de koper en garandeert de verkoper dat de aanbetaling van 10% zal worden betaald in geval van wanbetaling door de koper tijdens de definitieve verkoop van het onroerend goed.