Vastgoedverzekeringen en garanties

Maak van uw vastgoedproject een realiteit

zonder onnodig geld op de bank te blokkeren

Vraag om een ​​financiële garantie

eenvoudige, snelle, veilige, onmiddellijke verwerking

Toekomstige huurder of vastgoedkoper, kies de waarborgformule die u aanbelangt

Waarborg huurder

Ondertekening van de huurovereenkomst

Kopersgarantie

Ondertekening van het compromis

Alles over de waarborg

De huurder van een onroerend goed moet zijn verhuurder garanderen dat hij de in de huurovereenkomst aangegane verbintenissen financieel zal kunnen nakomen. Om aan die verplichtingen te voldoen, moet hij een huurwaarborg verstrekken, waarvan het bedrag wordt bepaald in de tussen de partijen ondertekende huurovereenkomst. Het maximumbedrag van de door de verhuurder vereiste huurwaarborg wordt wettelijk vastgesteld en hangt af van het Gewest waar het goed wordt verhuurd:

Die huurwaarborg kan op verschillende manieren worden verstrekt: