Interactief platform
deposito's en garanties

Waarborg voor uw vastgoedproject

Garantie krijgen was nog nooit zo eenvoudig

zonder onnodig geld op de bank te blokkeren

Online aanvraag binnen enkele minuten gemaakt

eenvoudige, snelle, veilige, onmiddellijke verwerking

Huurwaarborg

Ondertekening van de huurovereenkomst

Kopersgarantie

Ondertekening van het compromis

Alles over onze waarborg

De borgtocht is een contract dat een natuurlijke of rechtspersoon in staat stelt zich borg te stellen voor de betaling van de schuld van een ander in het geval hij niet zelf betaalt. De borgsteller van de schuld wordt de “borg” genoemd. Deze verbintenis om de schuld te betalen is een bijkomend element van het basiscontract dat de hoofdschuldenaar en zijn schuldeiser bindt.

De huurder van een woning moet zijn verhuurder garanderen dat hij de in het kader van de huurovereenkomst aangegane verbintenissen financieel zal kunnen nakomen. Om deze verbintenissen na te komen, verbindt hij zich ertoe een huurwaarborg te verstrekken waarvan het bedrag wordt bepaald in het huurcontract dat tussen de partijen wordt ondertekend.

Om de verhuurder te garanderen tot het bedrag van de waarborg bepaald in de huurovereenkomst, kan de huurder een beroep doen op de financiële waarborgmaatschappij GARANTIR die de algemene openbare website garantie.be uitgeeft. GARANTIR verbindt zich jegens de huurder in het kader van een borgtocht garant te staan ​​voor de schulden die voortvloeien uit het huurcontract tot het bedrag van de huurwaarborg.

De koper van onroerend goed moet de verkoper verzekeren dat hij de prijs van het onroerend goed financieel kan betalen. Bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst vraagt ​​de verkoper de koper om een ​​aanbetaling te doen van maximaal 10% van de uiteindelijke prijs van het onroerend goed. Deze aanbetaling stelt de verkoper gerust over de wens van de koper om de definitieve verkoop te doen.

Als onderdeel van deze garantie die wordt geboden door de aanbetaling die wordt betaald bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst, kan de koper een aanbetaling vragen, zoals de firma GARANTIR, redacteur van de website garantie.be, om te worden gegarandeerd tot het bedrag van de te betalen aanbetaling.

GARANTIR staat garant voor de koper en garandeert de verkoper dat de 10% aanbetaling zal worden betaald in geval van wanbetaling door de koper tijdens de definitieve verkoop van het onroerend goed.