VERZEKERING EN WAARBORG

Helpt u bij het realiseren van uw vastgoedhuur- of aankoopproject

Vastgoedverzekeringen en garanties

EIGENDOM VERHUUR

Brandverzekering

verzeker uw huis

Waarborg huurder

Ondertekening van de huurovereenkomst

AANKOOP VAN EIGENDOM

Kredietverzekering

lening verzekering

Kopersgarantie

Ondertekening van het compromis

Alles over de waarborg

De huurder van een onroerend goed moet zijn verhuurder garanderen dat hij de in de huurovereenkomst aangegane verbintenissen financieel zal kunnen nakomen. Om aan die verplichtingen te voldoen, moet hij een huurwaarborg verstrekken, waarvan het bedrag wordt bepaald in de tussen de partijen ondertekende huurovereenkomst. Het maximumbedrag van de door de verhuurder vereiste huurwaarborg wordt wettelijk vastgesteld en hangt af van het Gewest waar het goed wordt verhuurd:

Die huurwaarborg kan op verschillende manieren worden verstrekt: