Huurwaarborg online

Vul ons formulier in om uw huurwaarborg binnen een paar uur te ontvangen. U sluit een financiële huurwaarborg af met ons garantiefonds om de financiële verplichtingen van het huurcontract te dekken.

U blokkeert geen geld omdat wij werken als bankgarantie. Wij garanderen uw solvabiliteit met de eigenaar, u betaalt niet het bedrag van de huurwaarborg, u betaalt alleen vergoedingen die betrekking hebben op onze borgsom per jaar. Onze borg maakt het niet mogelijk om geld te blokkeren voor de duur van de huurovereenkomst.

Hoe het werkt

Huurwaarborg

De huurder dient zijn aanvraag online in. De verhuurder ontvangt het garantiebewijs direct.

Aan het einde van het huurcontract

De verhuurder en de huurder maken de beschrijving van het pand. Beide partijen bepalen het bedrag van eventuele reparaties voor de restauratie van de woonruimte. De huurder verrekent zijn schulden aan de verhuurder.

Als de huurder niet kan betalen, kan de verhuurder een beroep doen op onze financiële waarborg op dezelfde manier als hij een bij een bankinstelling geblokkeerde huurwaarborg zou hebben afgegeven.

5 stappen om toe te passen

Het is nu mogelijk om online een huurwaarborg te verkrijgen. Het huurwaarborgcontract wordt afgesloten op internet en het proces is 100% digitaal.

De huurder sluit zijn garantiecontract online af bij de financiële onderneming GARANTIR (redacteur van de website Garantie.be). In het geval dat het bedrijf GARANTIR ermee instemt borg te staan, stuurt het het huurgarantiecertificaat per e-mail naar de verhuurder.

Het online inschrijvingsproces voor huurwaarborgcontracten gebeurt volledig op internet. De huurder kan de voortgang van zijn aanbetalingsaanvraag volgen in zijn klantenaccount op garantie.be.

De online huurwaarborg werkt op dezelfde manier als een huurwaarborg in een bankfiliaal. Het feit dat u de garantie online op internet afsluit, verandert niets aan de basisregels voor gebruik.

De garantieverplichting jegens verhuurder kan alleen worden beëindigd met instemming van verhuurder.

De huurder blokkeert geen geld om de huurovereenkomst te ondertekenen, we garanderen het bedrag en we brengen hen een jaarlijkse vergoeding in rekening voor onze obligatie. De huurder vult het bedrag niet aan, hij betaalt alleen de borgsom per jaar.

De vennootschap GARANTIR staat borg voor de financiële verplichtingen van de huurovereenkomst namens de huurder. Het bedrag van de borgsom is evenredig aan het bedrag van de gegarandeerde huurwaarborg: De jaarlijkse borgsom vertegenwoordigt 6% van het bedrag van de huurwaarborg, met een minimumbedrag van € 96 per jaar.

Voor een huurwaarborg van 2.000 € betaalt de huurder 10 € per maand aan borgkosten (in jaarlijkse betaling), zodat de verhuurder zijn solvabiliteit tot 2.000 € gegarandeerd heeft. De huurder kan de borg op elk moment annuleren door de huurwaarborg van € 2.000 te blokkeren bij een bank en toestemming te krijgen van de verhuurder.

De online aanvraag verandert niets aan de hoogte van de huurwaarborg. Het maximaal toegestane bedrag voor huurwaarborg wordt bepaald door de huurwet en de huisvestingscode van elk van de drie administratieve gewesten in België. Voor meer informatie kunt u onze pagina’s raadplegen over:

Wat betreft de garantieservice aangeboden door garantie.be, als financiële garantie is het voor de verhuurder mogelijk om tot 3 maanden huur als garantie te vragen. In het algemeen vraagt ​​de verhuurder 2 maanden huurwaarborg in Brussel en in Wallonië, voor zover wettelijk toegestaan ​​in de mate van het mogelijke in het kader van een waarborg gevormd door fondsen geblokkeerd door de huurder.

De online huurwaarborg moet worden gedaan voordat de huurovereenkomst voor een woning wordt ondertekend. Het huurgarantiecertificaat wordt opgesteld door de bank of een andere instantie die verantwoordelijk is voor het certificeren van de door de huurder verstrekte garanties. De ondertekening van het huurcontract door de partijen vindt plaats wanneer de huurwaarborg is opgesteld en de beschrijving van de plaatsen van binnenkomst is geproduceerd. Als onderdeel van een online huurwaarborgwaarborg getekend op Garantie.be, wordt het huurwaarborgcertificaat onmiddellijk na validatie van de aanvraag van de huurder afgeleverd. De tijd die nodig is om de huurgarantie te verkrijgen, is daarom soms amper enkele uren. Het afgegeven certificaat wordt rechtstreeks naar de verhuurder van de huurwoning gestuurd.

In het kader van een online huurwaarborg afgesloten op Garantie.be betaalt de huurder het bedrag van de huurwaarborg niet. De vennootschap GARANTIR (financiële waarborgmaatschappij) staat garant voor de huurder aan de verhuurder zonder dat de huurder de waarborgfondsen van de huurovereenkomst blokkeert. Anderzijds betaalt de huurder jaarlijks financiële kosten verbonden aan het bestaan ​​van deze huurwaarborg.