Huurwaarborg
Online

1

U vult ons formulier in en aanvaardt ons contract huurwaarborg

U hebt een garant

2

Uw borgbewijs wordt naar uw verhuurder gestuurd

Uw verhuurder heeft een waarborg

3

U kunt uw huurovereenkomst ondertekenen

U ondertekent de huurovereenkomst

DE HUURDER BLOKKEERT GEEN GELD

Het is niet nodig om geld op een bankrekening te blokkeren, wij garanderen de verhuurder de verplichtingen van de huurder gedurende de hele duur van de huurovereenkomst.

Geen waarborg geblokkeerd
Solvabele huurder

DE VERHUURDER VERMINDERT ZIJN RISICO'S

Als garant van de huurder controleren we zijn solvabiliteit en ondersteunen we de verhuurder bij het beheer van eventuele claims.

Het is nu mogelijk om online een huurwaarborg te verkrijgen. Het huurwaarborgcontract wordt via internet afgesloten en het proces is 100% digitaal.

De huurder sluit zijn borgtocht online af bij de financiële onderneming GARANTIR (redacteur van de website garantie.be). Als het GARANTIR-bedrijf akkoord gaat om borg te staan, stuurt het het huurwaarborgcertificaat per e-mail en sms naar de verhuurder.

Het proces van het afsluiten van het borgtochtcontract gebeurt volledig via internet. De huurder kan de voortgang van zijn aanbetalingsverzoek volgen

De online huurwaarborg werkt op dezelfde manier als een huurwaarborg in een bankfiliaal. Het feit dat u de garantie online op internet afsluit, verandert niets aan de basisregels voor gebruik.

De garantieverplichting jegens verhuurder kan alleen worden beëindigd met instemming van verhuurder.

De online aanvraag verandert niets aan de hoogte van de huurwaarborg. Het maximaal toegestane bedrag voor huurwaarborg wordt bepaald door de huurwet en de huisvestingscode van elk van de drie administratieve gewesten in België. Voor meer informatie kunt u onze pagina’s raadplegen over:

De online huurwaarborg moet worden gedaan voordat de huurovereenkomst voor een woning wordt ondertekend. Het huurgarantiecertificaat wordt opgesteld door de bank of een andere instantie die verantwoordelijk is voor het certificeren van de door de huurder verstrekte garanties.

Als onderdeel van een online huurwaarborgwaarborg getekend op Garantie.be, wordt het huurwaarborgcertificaat onmiddellijk na validatie van de aanvraag van de huurder afgeleverd. De tijd die nodig is om de huurgarantie te verkrijgen, is daarom soms amper enkele uren. Het afgegeven certificaat wordt rechtstreeks naar de verhuurder van de huurwoning gestuurd.

In het kader van een online huurwaarborg afgesloten op Garantie.be betaalt de huurder het bedrag van de huurwaarborg niet. De vennootschap GARANTIR (financiële waarborgmaatschappij) staat garant voor de huurder aan de verhuurder zonder dat de huurder de waarborgfondsen van de huurovereenkomst blokkeert. Anderzijds betaalt de huurder jaarlijks financiële kosten verbonden aan het bestaan ​​van deze huurwaarborg.