Huurwaarborg online

Ontvang binnen een paar uur uw HUURWAARBORG door ons online formulier in te vullen. U vraagt ​​ons garantiefonds om een ​​financiële garantie om uw verplichtingen uit het huurcontract te dekken.

Hoe het werkt

Huurwaarborg huurer

De huurder dient zijn aanvraag online in. De verhuurder ontvangt het garantiebewijs direct.

Het is nu mogelijk om online een huurwaarborg te verkrijgen. Het huurwaarborgcontract wordt afgesloten op internet en het proces is 100% digitaal.

De huurder sluit zijn garantiecontract online af bij de financiële onderneming GARANTIR (redacteur van de website Garantie.be). In het geval dat het bedrijf GARANTIR ermee instemt borg te staan, stuurt het het huurgarantiecertificaat per e-mail naar de verhuurder.

Het online inschrijvingsproces voor huurwaarborgcontracten gebeurt volledig op internet. De huurder kan het verloop van zijn aanbetalingsaanvraag volgen in zijn privégedeelte op Garantie.be.

De online huurwaarborg werkt op dezelfde manier als een huurwaarborg in een bankfiliaal. Het feit dat u de garantie online op internet afsluit, verandert niets aan de basisregels voor gebruik.

De garantieverplichting jegens verhuurder kan alleen worden beëindigd met instemming van verhuurder.

De online aanvraag verandert niets aan de hoogte van de huurwaarborg. Het maximaal toegestane bedrag voor huurwaarborg wordt bepaald door de huurwet en de huisvestingscode van elk van de drie administratieve gewesten in België. Voor meer informatie kunt u onze pagina’s raadplegen over:

De online huurwaarborg moet worden gedaan voordat de huurovereenkomst voor een woning wordt ondertekend. Het huurgarantiecertificaat wordt opgesteld door de bank of een andere instantie die verantwoordelijk is voor het certificeren van de door de huurder verstrekte garanties.

Als onderdeel van een online huurwaarborgwaarborg getekend op Garantie.be, wordt het huurwaarborgcertificaat onmiddellijk na validatie van de aanvraag van de huurder afgeleverd. De tijd die nodig is om de huurgarantie te verkrijgen, is daarom soms amper enkele uren. Het afgegeven certificaat wordt rechtstreeks naar de verhuurder van de huurwoning gestuurd.

In het kader van een online huurwaarborg afgesloten op Garantie.be betaalt de huurder het bedrag van de huurwaarborg niet. De vennootschap GARANTIR (financiële waarborgmaatschappij) staat garant voor de huurder aan de verhuurder zonder dat de huurder de waarborgfondsen van de huurovereenkomst blokkeert. Anderzijds betaalt de huurder jaarlijks financiële kosten verbonden aan het bestaan ​​van deze huurwaarborg.