Juridische
kennisgeving

SITE-EDITOR

De website garantie.be wordt uitgegeven door Garantir, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met een maatschappelijk kapitaal van 500.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Jubellaan 71 B3, te Brussel (1080). Garantir is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (nummer 0761.516.118) en ingeschreven als verzekeringsmakelaar bij de FSMA.

Accommodatie

De website Garantie.be wordt gehost door Gandi International, waarvan de servers zich bevinden op 7, Rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (Luxemburg).

Verwerking van persoonsgegevens

Elke klant heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben. Klik om ons gegevensprivacybeleid te bekijken.

Anderzijds kunt u ook de Algemene Gebruiksvoorwaarden (AV) raadplegen die beschikbaar zijn op de site garantie.be.

Contact en klacht

Voor vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar [email protected] of door gebruik te maken van het contactformulier onderaan de pagina.

Als u een consument bent, biedt de Europese Commissie u een online platform voor geschillenbeslechting.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud en grafische identiteiten van Garantie.be vallen onder het internationaal recht inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site, op welke manier dan ook, zou een inbreuk vormen die strafbaar is voor de rechter. Evenzo wordt de databank van de site beschermd door de bepalingen van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.