Juridische
kennisgeving

SITE-EDITOR

Garantie.be wordt uitgegeven door de firma GARANTIR particuliere financiële onderneming met een kapitaal van 500.000 euro, ingeschreven in het handelsregister in België (0761.516.118). GARANTIR SRL is een vennootschap ingeschreven bij de FSMA in België.

Accommodatie

De website Garantie.be wordt gehost door het bedrijf Gandi International SARL, waarvan de servers zich bevinden op Rue des Mérovingiens 7, L-8070 Bertrange (Luxemburg).

Verwerking van persoonsgegevens

Elke internetgebruiker die de website Garantie.be bezoekt, heeft het recht om de hem betreffende gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Om hun rechten uit te oefenen, hoeven ze alleen maar contact op te nemen met het bedrijf via het contactformulier.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud en grafische identiteiten van Garantie.be vallen onder het internationaal recht inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site, op welke manier dan ook, zou een inbreuk vormen die strafbaar is voor de rechter. Evenzo wordt de databank van de site beschermd door de bepalingen van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.