Huurwaarborg OCMW
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW biedt hulp aan de meest kansarmen om hun huurwaarborg op te bouwen en woonruimte te vinden.

In elke Belgische gemeente is er een Sociaal Actiecentrum om “iedereen een menswaardig bestaan ​​te laten leiden”. Deze overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor het verlenen van sociale bijstand aan de meest kansarmen, alsook sociale, psychologische, administratieve en financiële steun. Het belangrijkste doel is om hen te helpen integreren in het sociale leven.

Sociale actie is vooral gericht op mensen die geen aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid, in het bijzonder Belgische minderjarigen, politieke vluchtelingen. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie krijgen ze mogelijk een integratie-inkomen toegewezen.

Het sociaal actiecentrum van het OCMW betreft andere mensen in moeilijkheden voor wie eenmalige hulp kan worden aangevraagd.

In het kader van zijn opdrachten kan het OCMW sinds 2007 waardevolle hulp bieden aan huurders met weinig financiële middelen. De hulp van het OCMW kan verschillende vormen aannemen, de twee belangrijkste manieren om te helpen zijn:

  • Vraag een huurgarantie aan bij een bank. In dit specifieke geval verbindt de bank zich voor rekening van het OCMW en niet voor die van de toekomstige huurder.
  • Het OCMW kan ook gebruik maken van een borgstelling waarin het zich ertoe verbindt de huurwaarborg te betalen aan de verhuurder in geval van wanbetaling van de huurder.

Als onderdeel van de met hulp van het OCMW bekomen bankgarantie, kan het bedrag van de huurwaarborg tot 3 maanden huur voor het gehuurde goed vertegenwoordigen.

garantie

De huurwaarborg zonder bankdeposito

U bevindt zich op de website garantie.be. Wij zijn een particuliere financiële onderneming. Wij bieden een service om ​​huurwaarborg  zonder geld op de bank te blokkeren.