De huurwaarborg bij het OCMW

Het OCMW biedt hulp aan de meest kansarmen bij het opbouwen van hun huurgarantie en het vinden van woonruimte.