Sociale Huisvestingsmaatschappij
Huurwaarborg SHM

De beste manier om snel uw huurwaarborg vast te stellen in het kader van de toewijzing van woningen door de Sociale Huisvestingsmaatschappij, is door u te abonneren op onze online huurgarantieservice. Als onderdeel van onze huurwaarborg service blokkeert de huurder het bedrag van de garantie niet op een bankrekening, wij staan ​​garant.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij(SHM) zijn Belgische verenigingen gefinancierd door de Belgische autonome regio’s. Deze autonome makelaarskantoren beheren de verhuur van sociale woningen in België. De meeste van deze accommodaties zijn eigendom van particuliere eigenaren. Deze woningen worden verhuurd tegen een gereduceerde huurprijs, zodat huishoudens met een laag inkomen woonruimte kunnen vinden. Deze sociale vastgoedkantoren hebben als missie de allerarmsten aan huisvesting in België te helpen.

Het Sociale Huisvestingsmaatschappij  (SHM) is verantwoordelijk voor de relatie tussen de sociale huurder en de verhuurder van het onroerend goed. Het bureau is verantwoordelijk voor het beheer van alle aspecten van het verhuurbeheer van het gehuurde, inclusief de plaatsbeschrijving en eventuele verbouwingen. De eigenaar ontslaat de huidige aspecten van verhuurbeheer en profiteert van alle diensten die door de AIS worden geleverd:

 • De huurwaarborg
 • Het onderhoud van het pand
 • Assistentie tijdens de verbouwing
 • Vrijstelling van onroerende voorheffing

Het belangrijkste voordeel van de huurder is dat hij profiteert van goed onderhouden sociale huurwoningen tegen een matige huurprijs.

De criteria voor toegang tot de toewijzing van sociale woningen beheerd door een Sociale Huisvestingsmaatschappij zijn gebaseerd op verschillende noties. De toekomstige huurder:

 • Kan geen eigenaar zijn van onroerend goed, in volle eigendom, in vruchtgebruik of in erfpacht;
 • Moet een gezinsinkomen hebben dat de subsidiabiliteitslimieten niet overschrijdt:
  23.525,31 euro per jaar, voor een alleenwonende
  26.139,25 euro per jaar, voor een huishouden met een alleenstaand inkomen
  29.873,47 euro per jaar, voor een huishouden met meerdere inkomens
 • Dit inkomen wordt verhoogd met 2.240,50 euro per kind ten laste
 • Moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente in België;
 • In het verleden geen geschillen hebben gehad met de AIS of de SISP’s;
 • Mag slechts één inzending per gezinslid hebben.

De huurprijs voor woonruimte aangeboden door een Sociale Huisvestingsmaatschappij is vastgelegd in de huurovereenkomst en wettelijk geregeld op een niveau onder de marktprijs.

De huurprijs wordt bepaald in verhouding tot de met de eigenaar van de woonruimte overeengekomen huur. Het Sociale Huisvestingsmaatschappi (SHM) garandeert de huurder een huur die onder de marktprijs ligt. De huurder geniet dus van een extra vermindering die door de SHM wordt toegekend ten opzichte van de door de verhuurder vastgestelde huur op voorwaarde dat hij elk jaar rechtvaardigt dat hij voldoet aan de voorwaarden van het maximale gezinsinkomen.

De huurder heeft verschillende mogelijkheden om zijn huurwaarborg op te bouwen in het kader van de toewijzing van sociale woningen beheerd door een Sociale Huisvestingsmaatschappi :

Hij kan een huurbankwaarborg aanvragen bij de bank waar zijn salaris maandelijks wordt uitbetaald. De huurder krijgt dus een lening van zijn bank die hij terugbetaalt over een periode van maximaal 3 jaar;
De huurder van sociaal vastgoed kan soms ook bijstand krijgen van het OCMW voor de huurwaarborg. Het OCMW staat dan borg voor de huurder bij de sociale verhuurder AIS.

Het sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) biedt regelmatig nieuwe woningen te huur aan. Mensen die een van de aangeboden accommodaties willen bemachtigen, moeten hun dossier indienen bij de SHM die verantwoordelijk is voor het te huren pand. Om als kandidaat-huurder te worden geselecteerd, moeten mensen voldoen aan de hierboven genoemde financiële en familiale voorwaarden.

Het Brussel sociale huisvestingsmaatschappij  (link naar zijn website) verenigt meer dan 8.000 sociale woningen die worden beheerd door de 28 lokale sociale agentschappen in Brussel.