Huurwaarborg ING BANK

Ontdek de service garante.be op een vereenvoudigde manier door de vergelijking met de ING-huurwaarborg

garantie

Meer informatie over ING-Huurwaarborg

In de volgende paragrafen vindt u gedetailleerde informatie over de huurwaarborg van ING Bank.

ING bank is een internationale Nederlandse bank . ING Bank biedt voornamelijk financiële beleggingsdiensten en levensverzekeringen. De klanten van de bank zijn van allerlei aard: particulieren, kleine en grote bedrijven, instellingen en overheden. ING beheert internationaal meer dan 8 miljoen bankrekeningen. In België had de bank ING 552 kantoren in 2020. Ze kondigde de sluiting aan van 62 kantoren in 2021.

De huurwaarborg is ingesteld om de eigenaar te beschermen tegen het in gebreke blijven van zijn huurders en de risico’s die aan de verhuur zijn verbonden. Het is wettelijk vastgelegd, maar het is niet verplicht. Het wordt opgelegd in de meeste huurcontracten voor woningen. Om erachter te komen of uw huurcontract onderhevig is aan huurwaarborg, hoeft u het alleen maar te lezen en uit te zoeken hoe de verplichtingen van de huurder gegarandeerd zijn.

De Huurwet bepaalt dat de huurdersgarantie kan worden gegeven door een geldbedrag op een daarvoor bestemde bankrekening te bevriezen. De ING-bank biedt in België deze dienst aan om een ​​geïndividualiseerde bankrekening te openen voor de huurwaarborg. De individuele rekening die bij de ING-bank wordt geopend om het bedrag van de garantie te huisvesten, staat op naam van de huurder. Het zal worden geblokkeerd tot het einde van de huurovereenkomst of tot het voorafgaand akkoord van de twee huurder / verhuurderpartijen om de huurgarantie van ING vrij te geven.

Het geblokkeerde geld wordt geïnvesteerd en levert rente op die aan het einde van het leasecontract aan u wordt uitgekeerd als de huurder uiteraard al zijn verplichtingen jegens zijn verhuurder is nagekomen. Het bedrag aan rente dat de ING-bank betaalt op de geblokkeerde rekening van de garantie is echter erg laag omdat de marktrente historisch laag is.

Kan de ING-huurgarantie online worden gemaakt?
NG bank biedt momenteel geen oplossing om online een huurgarantie te openen. Indien u een rekening bij ING wenst te openen om uw huurgarantie te vormen, moet u eerst een afspraak maken met een adviseur in uw ING-kantoor.

De te verwachten termijn is in ieder geval die van het openen van een rekening bij ING. Aangezien ING bank geen online procedure aanbiedt, moet u de volgende deadlines en stappen volgen:

  • Het maken van een afspraak bij het bureau tijdens openingstijden;
  • Ontmoeting met de ING-accountmanager en samenstelling van het dossier;
  • Opening van de rekening door het welkomstteam van het backoffice-management.

Reken daarom minimaal één à twee weken om een ​​geblokkeerde huurwaarborgrekening bij ING bank te krijgen.

PS: tijdens perioden van opsluiting als gevolg van COVID-19 zijn deze termijnen aanzienlijk verlengd vanwege de grotere moeilijkheid om een ​​gesprekspartner te bereiken bij een agentschap.

Zoals hierboven gezien, biedt ING bank toekomstige huurders de mogelijkheid om een ​​rekening te openen om het bedrag van de huurgarantie te blokkeren. Dit serviceaanbod is heel anders dan een andere ING-bankdienst, namelijk de ING Bankgarantie.

ING biedt wel verschillende bankgarantiediensten aan, waaronder een huurbankgarantiecontract als onderdeel van een vastgoedlease. In het kader van een bankgarantie verbindt ING zich ertoe om voor u een gegarandeerd bedrag te betalen als u uw verplichtingen als huurder jegens de verhuurder niet kunt nakomen.

De huurwaarborg bij ING kan op 2 manieren worden vrijgegeven:

  1. Door de instemming van de partijen te verkrijgen : Deze situatie komt het meest voor aan het einde van de huurovereenkomst. De procedure voor het vrijgeven van de middelen die onder de huurgarantie zijn geblokkeerd, vereist het invullen van het ING- aanvraagformulier voor huurwaarborg. Het ingevulde formulier wordt ondertekend door de partijen bij het contract en vervolgens per post in het origineel verzonden naar het ING-kantoor dat de fondsen heeft geblokkeerd.
  2. Op vertoon van een rechterlijke beslissing : Dit vonnis moet uitvoerbaar zijn en uitdrukkelijk ten behoeve van de verhuurder beslissen over de schuld van de huurder. Het vonnis wordt voorgelegd aan het ING-kantoor dat de uit te voeren middelen onder de huurwaarborg heeft geblokkeerd.

Het is ook mogelijk om voor het einde van de huurovereenkomst een vrijgave te verkrijgen van fondsen die geblokkeerd zijn onder de huurwaarborg. Om de op de bank geblokkeerde fondsen terug te vorderen, kunt u onze service ontdekken door dit artikel over het vrijgeven van de huurwaarborg te lezen.