Bankwaarborg
verhuur bankgarantie

De bankgarantie als huurwaarborg

Om een ​​”bank” huurwaarborg af te sluiten, moet u, zoals de naam al doet vermoeden, contact opnemen met een bank en een specifiek aanvraagdossier voor een bankgarantie indienen. De door de bank afgegeven borg stelt een huurder in staat een betalingsgarantie te stellen aan de verhuurder. De bank van de huurder staat garant voor de huurder die gedurende de eerste 3 jaar van de huur maandelijks het bedrag aanvult bij de bank.

De huurbankgarantie is een garantie die de bank namens de huurder afgeeft aan de verhuurder. De bankgarantie dekt de huurverplichtingen van de huurder onder het huurcontract. De bank laat de huurder een garantiecontract ondertekenen dat hem verplicht om het bedrag van de garantie tijdens de eerste jaren van de huurovereenkomst met de bank opnieuw samen te stellen.

De bank garandeert de huurder aan de verhuurder tot het bedrag van de huurwaarborg vermeld in de huurovereenkomst. In ruil stemt de huurder ermee in om het bedrag van de waarborg bij de bank aan te vullen door middel van maandelijkse betalingen. In het algemeen stelt de bank een periode van 1 jaar tot 3 jaar om door maandelijkse betaling het bedrag van de toegekende bankgarantie te vormen. Indien de huurder de maandelijkse betalingen opschort, zal de bank onmiddellijke betaling van de volledige borgstelling eisen.

Banken hebben online processen op internet ingesteld om een ​​verzoek om een ​​bankgarantie voor verhuur te formaliseren. Niet alle stappen kunnen echter online worden gezet. het opzetten van dit type garantie vereist ten minste een ontmoeting met een filiaal in alle banken om de verbintenis te formaliseren. De aanvaarding van het dossier is niet automatisch, het is onderworpen aan de beslissing van een intern comité van elk van de banken.

De bank die de huurbankgarantie afgeeft, is degene waarbij de huurder een bankrekening heeft waarop zijn inkomen of vervangingsvergoedingen worden ontvangen. De meeste banken in België bieden een bankgarantiedienst aan.

De bankgarantie wordt vrijgegeven onder dezelfde omstandigheden als de klassieke huurgarantie geblokkeerd op een bankrekening. De bank doet de betaling van het geblokkeerde bedrag als onderpand volgens de indicaties gezamenlijk door de huurder en de verhuurder. Als partijen het niet eens worden, geeft de bank de huurwaarborg pas vrij op basis van een uitvoerbare rechterlijke uitspraak.