DE VOORDELEN VAN DE HUURDER

Onroerende waarborg

Geen fondsen geblokkeerd

Je geld wordt niet geblokkeerd op een bankrekening, dus je hebt meer vrijheid om het anders te gebruiken dan voor je huurwaarborg.

Digitale verzekering

Kwaliteitswaarborg

Onze verbintenis tot solidaire waarborg is even waardevol als een bankwaarborg verkregen van een financiële instelling.

Management verhuur

Vereenvoudigde inschrijving

Dankzij onze digitale inschrijvingsprocedure op het internet kan uw verhuurder binnen de 24 uur de bevestiging van uw huurwaarborg ontvangen.

Ondersteuning huurder

Toegewijde klantenondersteuning

We zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en de definitieve afronding van uw woningverhuur te vergemakkelijken.

De stappen om IN TE SCHRIJVEN

Uw dossier voorbereiden

Online inschrijven

Door uw huurwaarborg te verkrijgen op garantie.be blokkeert u geen geld op de bank, u sluit een borgtochtcontract af.

De vennootschap GARANTIR staat borg voor de financiële verplichtingen van de huurovereenkomst namens de huurder. Het bedrag van de borgsom is evenredig aan het bedrag van de gegarandeerde huurgarantie: De jaarlijkse borgsom vertegenwoordigt 6% van het bedrag van de huurgarantie, met een minimumbedrag van € 96 per jaar.

Bij een huurgarantie van € 2.000,- betaalt de huurder € 10,- per maand aan borgkosten (bij jaarlijkse betaling) zodat de verhuurder zijn solvabiliteit tot € 2.000,- gegarandeerd heeft. De huurder kan de borg op elk moment annuleren door de huurgarantie van € 2.000 te blokkeren bij een bank en toestemming te krijgen van de verhuurder.

De huurwaarborg die door garantie.be aan de verhuurder wordt verstrekt, staat gelijk aan een bankgarantie. De vennootschap GARANTIR, die als borg optreedt, is een financiële waarborgmaatschappij voor natuurlijke personen met een kapitaal van 500.000 euro ingeschreven in het vennootschapsregister te Brussel.

Bij een schuld die voortvloeit uit de slechte uitvoering van het huurcontract door de huurder, kan de verhuurder zich tegen Garantir (financiële borgstellingsmaatschappij) wenden als de juridische procedure tegen de huurder niet succesvol is.

Om uw geblokkeerde bankdeposito terug te krijgen, hoeft u alleen maar een huurwaarborg af te sluiten bij garantie.be. We nemen daarna contact op met uw verhuurder om de plaats van uw eerste waarborg in te nemen. Uw fondsen worden door de bank vrijgemaakt zodra dat klaar is.

De waarborgovereenkomst met garantie.be kan op elk moment worden opgezegd, zonder termijnverplichting. Om op te zeggen, hoeft u uw verhuurder alleen maar elke huurwaarborg aan te bieden: zodra uw huurwaarborg door de verhuurder is aanvaard, kan het huurwaarborg van garantie.be onmiddellijk worden opgezegd.