e-DEPO huurwaarborg
FOD Financiën

Uw huurwaarborg op E-DEPO MYMINFI

Met de e-DEPO-applicatie maakt u uw storting bij de Deposito- en Consignatiekas. De e-DEPO-service vindt u in uw MyMinfin-toegang, u deponeert daar uw huurwaarborg.

e-DEPO myMINFIN

De huurwaarborg is een van de verplichte documenten die moeten worden verstrekt bij het ondertekenen van de huurovereenkomst voor een woning. Het is gebruikelijk om het huurgarantiecertificaat te overleggen vóór de ondertekening van het huurcontract, samen met de woningverzekering die in België gewoonlijk brandverzekering wordt genoemd.

Als de huurwaarborg wordt gevormd door de betaling van het bedrag op een geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening bij een bank, moet de overschrijving van het bedrag enkele dagen vóór de geplande datum van ondertekening van het huurcontract plaatsvinden. Deze periode stelt de bank in staat om de aankomst van het bedrag op de geblokkeerde rekening te noteren en de huurgarantie af te geven. Dan wordt het attest van het stellen van de borgstelling door de bank per post en/of e-mail naar de verhuurder gestuurd.