Plaatsbeschrijving
een verhuur in België

De plaatsbeschrijving van de locatie van een huurwoning wordt gemaakt bij de in- en uitgang van de huurwoning. Dit is een belangrijke stap in de contractuele relatie tussen huurder en verhuurder. Veel geschillen tussen verhuurder en huurder zijn gebaseerd op tegenstrijdige plaatsbeschrijvingen die aan het begin en aan het einde van de huurovereenkomst zijn gemaakt. De vrijgave van de door de huurder gevormde huurwaarborg is een kwestie die rechtstreeks verband houdt met de opmerking gemaakt door de plaatsbeschrijving.

Hier zijn de antwoorden op de belangrijkste vragen die we onszelf stellen over de plaatsbeschrijving:

De plaatsbeschrijving van de verhuurlocatie is een verplicht proces voor de verhuur van onroerend goed in België. De omschrijving van de ligging van een woning wordt gemaakt bij het in- en uitgaan van de huurovereenkomst om eventuele schade met betrekking tot de huurperiode te kunnen noteren.

De plaatsbeschrijving is een schriftelijk document en zo gedetailleerd mogelijk. Het wordt gebruikt om op de meest nauwkeurige manier de staat van het gehuurde te plaatsbeschrijven, of het nu aan het begin van de huurovereenkomst is of aan het einde van het contract. Dit verplichte document dient bij het huurcontract te worden gevoegd en door de verhuurder bij het huurcontract te worden geregistreerd.

In België geeft artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek aan dat “De partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving moeten opstellen, tegenstrijdig en op gemeenschappelijke kosten”. Dit document is daarom verplicht in het verhuurproces van onroerend goed.

Andere elementen zijn verplicht en moeten worden georganiseerd voordat de huurovereenkomst wordt ondertekend. De twee belangrijkste dingen die de huurder moet doen voordat hij de huurovereenkomst ondertekent, zijn:

– een huurwaarborg vormen voor het in het huurcontract vastgelegde bedrag;

– Sluit een brandverzekering af om de woning te beschermen.

De geldigheid van een plaatsbeschrijving van de plaats hangt af van de naleving van bepaalde regels. Om geldig te zijn, moet de plaatsbeschrijving van de plaats zijn:

 • Tegenstrijdig: in aanwezigheid van de huurder en de eigenaar of iemand die hen vertegenwoordigt);
 • Gedateerd en ondertekend door beide partijen (door huurder en eigenaar);
 • Gedetailleerd en nauwkeurig in zijn schrijven en in de beschrijving van het hele huis;
 • Vastgesteld vóór aanvang van de huurovereenkomst of tijdens de eerste maand van bewoning.

De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de twee partijen bij het huurcontract. De verschillende stappen om te plannen voor een goede voortgang van de beschrijving van de plaats zijn:

 1. Spreek een datum af om de plaats op het juiste moment te beschrijven:
  1. Vlak voor aanvang van de verhuur voor de beschrijving van de plaats van binnenkomst;
  2. Net na het einde van de huur voor de plaatsbeschrijving van vertrek.
 2. Breng alle sleutels mee om toegang te krijgen tot alle kamers en de verschillende meters van het gehuurde (elektriciteit, water, enz.). De meterstand staat vermeld op de plaatsbeschrijving;
 3. Maak met behulp van een model een plaatsbeschrijving in overeenstemming met de geldende regelgeving. Het gebruik van een sjabloon maakt het gemakkelijker om de locatie te plaats beschrijven. Het gebruik van een voorbeeld helpt eventuele onregelmatigheden of onoplettendheden bij het opstellen van het eindrapport te voorkomen;
 4. Blader door de huurwoning om een ​​gedetailleerde plaatsbeschrijving van alle kamers te schrijven zonder een deel van de accommodatie weg te laten;
 5. Voeg foto’s toe om een ​​volledig begrip te krijgen van de anomalieën die worden beschreven in de beschrijving van de plaats. De foto’s zijn gedateerd en geven hun locatie aan;
 6. Dateer en onderteken het op tegenstrijdige wijze opgestelde einddocument. Hoe gedetailleerder het document en hoe beter de bewoordingen tussen de partijen zijn, hoe kleiner het risico in de toekomst om de plaatsbeschrijving te betwisten.

De plaatsbeschrijving is een nauwkeurige en schriftelijke beschrijving van de staat van het gehuurde. De plaatsbeschrijving bevat de volgende elementen:

 • Het type plaatsbeschrijving, dus een staat van binnenkomst of vertrek van de plaats;
 • De datum van voltooiing;
 • De volledige identiteit van de partijen, namen en adressen van de verhuurder en huurders;
 • De identiteit van de deskundige of een andere persoon die als gemachtigde deelneemt aan het opstellen van de plaatsbeschrijving;
 • Plaatsbeschrijving van alle kamers in de huurwoning: Beschrijving van de staat van het plafond, de ramen, de muren en de vloer. Beschrijving van elektrische en verwarmingsinstallaties, meubels, keuken en badkamers;
 • Het aantal sleutels en waartoe ze toegang geven (grotten, deuren);
 • Het uitlezen van individuele water- of energieverbruikmeters;
 • De handtekening van beide partijen (of hun vertegenwoordigers).

De plaatsbeschrijving van binnenkomst van een verhuur van onroerend goed is een beschrijvende staat van de accommodatie op het moment dat de huurder het pand betreedt. Dit gedetailleerde rapport wordt opgesteld net voordat de sleutels worden overhandigd door de eigenaar bij aanvang van de huurovereenkomst. De plaatsbeschrijving van binnenkomst dient als referentie bij aanvang van de huurovereenkomst, het is bedoeld om te worden vergeleken met de plaatsbeschrijving van vertrek opgesteld aan het einde van het verblijf van de huurder.

De plaatsbeschrijving bij de uitgang geeft de staat van de accommodatie weer wanneer de huurder vertrekt. Deze wordt vastgesteld net voordat de sleutels door de huurder worden overhandigd. De beschrijving van de plaats aan de uitgang was bedoeld om te worden vergeleken met de beschrijving van de plaats aan de ingang die was opgesteld bij aankomst van de huurder. Het doel van deze vergelijking is om de schade te identificeren die verband houdt met de locatieperiode en om het bedrag van de bijbehorende financiële vergoeding vast te stellen.

Partijen dienen, afhankelijk van de duur van de locatie, rekening te houden met de verloedering van de woonruimte en normale huurslijtage bij het bepalen van de reparaties die niet aan de huurder in rekening worden gebracht.

Plaatsbeschrijving kan op twee verschillende manieren worden georganiseerd:

 • Het kan worden uitgevoerd door de huurder en de eigenaar samen in der minne.
 • Het kan worden uitgevoerd in aanwezigheid van een of meer deskundigen.

Het plaatsbeschrijving minnelijk van armaturen heeft het voordeel dat het gratis is omdat er geen deskundige tussenkomt. Wanneer de huurder of de eigenaar een vastgoeddeskundige aanstelt, worden de honoraria van de deskundige gelijkelijk tussen beide partijen verdeeld.

Beide partijen kunnen ook elk op eigen kosten een deskundige aanstellen wanneer zij niet tot overeenstemming kunnen komen.

Wanneer de plaatsbeschrijving door slechts één van beide partijen is opgesteld, kan de andere partij deze altijd aanvechten. Het betwisten van een door de huurder of de eigenaar onafhankelijk uitgevoerde plaatsbeschrijving is heel eenvoudig: de persoon die niet aanwezig was, kan zijn opmerkingen en wijzigingen schriftelijk doorgeven. De wijzigingen zullen worden bestudeerd en vervolgens mogelijk door de partijen worden toegevoegd voordat ze worden ondertekend.

Wanneer huurder en eigenaar het niet eens worden over de opstelling van de plaatsbeschrijving, kunnen zij de vrederechter vragen een vastgoeddeskundige aan te stellen. Dit juridische verzoek moet ingediend worden tijdens de 1ste maand van de huurovereenkomst.

De prijs van een plaatsbeschrijving hangt af van hoe deze is georganiseerd. Er zijn twee manieren om de balans op te maken:

 • De gratis plaatsbeschrijving is mogelijk indien deze tussen huurder en verhuurder in der minne verloopt. Er komt geen derde partij bij de voortgang van de plaatsbeschrijving dus er zijn geen extra kosten;
 • De prijs van eenplaatsbeschrijving door een expert varieert van 150 euro tot 450 euro. De prijs is evenredig met de oppervlakte van de woning en het aantal te taxeren kamers.

Voorbeeldbeschrijving van de plaats

Hier is een gratis model van de plaatsbeschrijving opgesteld volgens de geldende regels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit huurinventarisatierapport wordt gepresenteerd in de vorm van een standaard in te vullen document.

De meeste plaatsbeschrijving sjablonen die op internet voor u beschikbaar zijn, zijn  plaatsbeschrijving in pdf-documentformaat. Het enige wat u hoeft te doen is het bijgevoegde document uit te printen en met de hand in te vullen tijdens het bezoek aan de huurwoning.

Plaatsbeschrijving pdf-document