Huurcontract
onroerend goed

Als onderdeel van de verhuur van onroerend goed ondertekenen de verhuurder en de huurder samen een contract waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder de verhuur plaatsvindt. Dit contract tussen de huurder en de verhuurder is de Huurcontract.

Sinds 2018 is het huurcontract regionaal geworden. Elk van de drie Belgische gewesten heeft zijn eigen gewestelijke huisvestingscode opgesteld. Elke administratieve regio van België heeft zijn eigen Huurcontract opgesteld.

De huurcontract moet bepaalde verplichte informatie bevatten om te voldoen aan de Belgische federale wetgeving op dit gebied. In de huurovereenkomst moeten in ieder geval de volgende punten worden vermeld:

 • de persoonlijke informatie van de verhuurder, volledige identiteit en adres;
 • de persoonlijke gegevens van de huurder, dus zijn volledige identiteit en zijn adres;
 • het adres en de gedetailleerde omschrijving van het gehuurde;
 • de ingangsdatum van de huurperiode en de duur van de huurovereenkomst;
 • het precieze bedrag van de maandelijkse huur en een schatting van de daaraan verbonden lasten;
 • de datum van ondertekening van de huurovereenkomst en de ondertekening van alle partijen bij het contract.

Alle aanvullende informatie vermeld in de huurovereenkomst maakt het mogelijk om de overeenkomst van opdracht tussen de verhuurder en de huurder te specificeren.

De huurwaarborg is geen verplichte voorwaarde van de huurovereenkomst, maar er is een paragraaf over de waarborgen van de huurder in bijna alle huurovereenkomsten in België.

In België is er geen huurcontract van onbepaalde duur meer. De huurovereenkomst moet een vaste looptijd hebben. De wet heeft als principe een duur van 9 jaar gedefinieerd voor de hoofdwoninghuur in België.

De wet staat ook toe om onder bepaalde voorwaarden een huurovereenkomst van korte duur (huurovereenkomst van minder dan 3 jaar) of een huurovereenkomst van lange duur (huurovereenkomst van meer dan 9 jaar) af te sluiten voor de hoofdhuurovereenkomst.

Hoofdhuurovereenkomst

De hoofdwoninghuur is de huurovereenkomst die betrekking heeft op het hoofdverblijf van de huurder. Om als hoofdhuurovereenkomst te kwalificeren, moet het huurcontract aan drie dwingende voorwaarden voldoen:

 • Het huurcontract moet een huurovereenkomst zijn. Dit houdt in dat de huurder verklaart in het gehuurde te wonen;
 • De huurder moet ook verklaren dat het zijn hoofdverblijf is. De huurder woont dus voornamelijk in deze woning;
 • De verhuurder gaat akkoord met de toewijzing van de hoofdverblijfplaats van het onroerend goed.

Het zijn van een huurovereenkomst biedt verschillende beschermingen voor de huurder. De Belgische wet verplicht de verhuurder tot het naleven van aanvullende regels met betrekking tot het gehuurde met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid van het gehuurde. De regels voor de duur en verlenging van de huurovereenkomst voor de hoofdwoning zijn ook wettelijk vastgelegd om huurders te beschermen.

Gewoonterecht huurcontract

Gemeubileerde huurcontract

Ongemeubileerde huurcontract

De inschrijving van het huurcontract en zijn bijlagen gebeurt bij de Federale Overheidsdienst Financiën in België. Aanmelden kan op twee manieren:

 • Ofwel door fysiek naar een van de bevoegde kantoren van de federale dienst te gaan, waarvan u de lijst vindt op de Myminfin-site;
 • Ofwel via internet zonder te verhuizen door naar de MyRent online applicatie te gaan. Het proces is vrij eenvoudig, u wordt gevraagd om de documenten te verstrekken die moeten worden opgeslagen in pdf-bestandsformaat.

Als u op zoek bent naar een voorbeeld huurcontract om te downloaden, vindt u hier gratis voorbeeld huurcontracten die voldoen aan de regionale huisvestingscode.

huurcontractmodel voor Brussel: Pdf-bestand om te downloaden van de officiële website logement.brussels.

Huurcontract Brussel
Voorbeeld van een Huurcontract in Brussel