huurwaarborg van Bank BELFIUS

De volgende paragrafen geven u gedetailleerde informatie over de huurwaarborg van BELFIUS

garantie

Ontdek de BELFIUS huurwaarborg

De volgende paragrafen geven u gedetailleerde informatie over de huurwaarborg van Bank Belfius.

Belfius Bank & Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het oefent
zijn commerciële activiteiten in België in drie kerndomeinen uit: retail & commercial banking, financiële dienstverlening aan de openbare sector en de ondernemingen, en verzekeringen. Belfius Bank & Verzekeringen beschikt over 150 jaar ervaring in de openbare sector en over 50 jaar ervaring in het segment van de particuliere klanten. De onderneming is volledig in handen van de Belgische overheid via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).
Meer info op www.belfius.be

De huurwaarborg is ingesteld om de eigenaar te beschermen tegen het in gebreke blijven van zijn huurders en de risico’s die aan de verhuur zijn verbonden. Het is wettelijk vastgelegd, maar het is niet verplicht. Het wordt opgelegd in de meeste huurcontracten voor woningen. Om erachter te komen of uw huurcontract onderhevig is aan huurwaarborg, hoeft u het alleen maar te lezen en uit te zoeken hoe de verplichtingen van de huurder gegarandeerd zijn.

De Huurwet bepaalt dat de huurwaarborg kan worden gesteld door een geldbedrag op een daarvoor bestemde bankrekening te bevriezen. Belfius Bank biedt deze geïndividualiseerde dienst voor het openen van een bankrekening voor de huurwaarborg. De geïndividualiseerde rekening geopend bij Belfius bank om het bedrag van de waarborg te stellen, staat op naam van de huurder.Deze wordt geblokkeerd tot Belfius eenvoorafgaand akkord tussen de twee partijen huurder/verhuurder ontvangt om de huurwaarborg vrij te geven.

Het geld dat bij Belfius bank is geblokkeerd als onderdeel van de huurwaarborg, levert rente op. Deze wordt jaarlijks geboekt.

De klant-huurder kan online een afspraak maken in zijn agentschap voor de opening van een huurwaarborgrekening.

Bankinstellingen hebben steeds meer due diligence-regels in acht te nemen bij het openen van een bankrekening, hierdoor is het nog niet mogelijk om het openen van een huurwaarborgrekening volledig digitaal te laten verlopen.

De huurwaarborg kan worden gesteld op afspraak in het kantoor, mits beide partijen huurder/verhuurder aanwezig zijn en de te blokkeren gelden direct worden volgestort. De agent zal het blokkeringscertificaat onmiddellijk in het agentschap afleveren.

Het verschil tussen een bankgarantie en een waarborgsom is dat bij het storten van een waarborgsom er ook daadwerkelijk geld gestort wordt. Bij een bankgarantie is dit niet het geval, maar staat de bank wel garant voor de waarborg. Een bankgarantie is niet gratis voor de huurder. Bovendien is er een verschillende regelgeving afhankelijk van de regio waar het gehuurde goed zich bevindt.

Het is mogelijk om voor het einde van de huurovereenkomst vrijgave te verkrijgen van de geblokkeerde fondsen op uw bankrekening bij Belfius. Om de bij Belfius geblokkeerde gelden onder de huurwaarborg terug te vorderen moeten beide partijen huurder/verhuurder moeten naar een Belfius-kantoor gaan.

De huurwaarborg e DEPO-service wordt aangeboden door de Belgische overheid via het Myminfin-portaal van de FOD Financiën. Met de e DEPO-applicatie kunt u geld blokkeren bij de Deposito- en Consignatiekas. De DEPO-dienst is dus een openbare dienst, terwijl Belfius een private bank is die haar klanten het openen van een rekening op naam van de huurder en het blokkeren van gelden op deze rekening aanbiedt.