huurwaarborg van Bank BELFIUS

De volgende paragrafen geven u gedetailleerde informatie over de huurwaarborg van BELFIUS

garantie

Ontdek de BELFIUS huurwaarborg

De volgende paragrafen geven u gedetailleerde informatie over de huurwaarborg van Bank Belfius.

Belfius bank bekleedt een 2de positie op de Belgische bankverzekeringsmarkt. Met zijn ervaring en klanttevredenheid vertrouwt 1 op de 3 Belgen erop. Belfius heeft 611 vestigingen, meer dan 2.000 naar klanten luisteren specialisten en meer dan 3,6 miljoen klanten. Bank Belfius is een drijvende kracht achter de Belgische economie.

Als partner van zowel de publieke als de sociale sector biedt de Belfius bank zijn bank- en verzekeringsdiensten aan de individuele markt en de ondernemersmarkt. Ook voor klanten met een vermogen van meer dan 2,5 miljoen euro heeft de bank een bijkantoor ontwikkeld dat private banking aanbiedt. Door de hang naar digitale marketing loopt de bank met meer dan 1,4 miljoen gebruikers voorop in de mobiele telefoon.

De huurwaarborg is ingesteld om de eigenaar te beschermen tegen het in gebreke blijven van zijn huurders en de risico’s die aan de verhuur zijn verbonden. Het is wettelijk vastgelegd, maar het is niet verplicht. Het wordt opgelegd in de meeste huurcontracten voor woningen. Om erachter te komen of uw huurcontract onderhevig is aan huurwaarborg, hoeft u het alleen maar te lezen en uit te zoeken hoe de verplichtingen van de huurder gegarandeerd zijn.

De Huurwet bepaalt dat de huurderswaarborg kan worden gegeven door een geldbedrag op een daarvoor bestemde bankrekening te bevriezen. Belfius Bank biedt deze geïndividualiseerde dienst voor het openen van een bankrekening voor de huurwaarborg. De geïndividualiseerde rekening geopend bij Belfius bank om het bedrag van de waarborg te huisvesten, staat op naam van de huurder. Het wordt geblokkeerd tot het einde van de huurovereenkomst of tot een voorafgaand akkoord tussen de twee huurder / verhuurderpartijen om de huurwaarborg van Belfius vrij te geven.

Het geplaatste geld levert rente op die aan het einde van het leasecontract aan u wordt uitgekeerd als de huurder uiteraard aan al zijn verplichtingen jegens zijn verhuurder heeft voldaan . Het bedrag aan interest dat door Belfius bank op de geblokkeerde rekening van de waarborg gestort wordt

De aanvraag van een geblokkeerde rekening voor het plaatsen van de huurwaarborg kan via internet op de algemene publieke site van Bank Belfius worden ingediend. Wel regelt een accountmanager een afspraak in het kantoor om de opening van de bankrekening af te ronden.

Bankinstellingen hebben steeds meer due diligence-regels in acht te nemen bij het openen van een bankrekening, hierdoor kan nog geen volledig digitaal abonnement worden aangeboden als onderdeel van het openen van een huurgarantierekening.

In het algemeen bedraagt ​​de termijn voor het aangaan van een huurwaarborg bij de Belfiusbank minstens één week. De backoffice-verwerking om het huurgarantiecertificaat te produceren, voegt een tweede week toe voor de verhuurder om het certificaat te verkrijgen dat garandeert dat de huurder het vereiste bedrag aan garantie heeft geblokkeerd.

De bankgarantie is een contract tussen een garantsteller (hier een bank) en een garantie (hier de huurder) met als doel een risico af te dekken. In dit specifieke geval bestaat de huurwaarborg uit een maandelijkse afbetaling van maximaal 3 maanden huur.

Het is mogelijk om voor het einde van de huurovereenkomst vrijgave te verkrijgen van de geblokkeerde fondsen op uw bankrekening bij Belfius. Om de bij Belfius geblokkeerde gelden onder de huurwaarborg terug te vorderen, lees ons artikel over het vrijgeven van de huurwaarborg.

De huurwaarborg e DEPO-service wordt aangeboden door de Belgische overheid via het Myminfin-portaal van de FOD Financiën. Met de e DEPO-applicatie kunt u geld blokkeren bij de Caisse des Dépôts et Consignations. De DEPO-dienst is dus een openbare dienst, terwijl het BELFIUS-banknetwerk een private bank is die haar klanten een dienst voor het beheer van huurwaarborgen aanbiedt.