De huurgarantie
in Vlaanderen

vlaamse huurwaarborg

De regels voor de huurgarantie zijn specifiek voor Vlaanderen aangezien elk van de 3 Belgische gewesten zijn eigen regels heeft aangenomen met betrekking tot de residentiële huurovereenkomst.

In het Vlaams Gewest is sinds 1 januari 2020 de gewestelijke huisvestingscode van kracht. Deze gewestelijke regeling vervangt de federale wet met betrekking tot verhuringen voor de hoofdwoning.

Om de specifieke kenmerken van het Waalse Gewest te begrijpen, kunt u onze pagina over huurgaranties in Wallonië lezen. Over de nieuwe wet op de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, lees onze pagina over de Brusselse huurgarantie.

De wet die van kracht is op federaal niveau van België met betrekking tot de huur van een hoofdverblijfplaats is de huurwet. De laatste update van deze federale wet vond plaats tijdens de 14e editie in maart 2013.

Elke regio heeft de afgelopen jaren zijn eigen regionale regelgeving op het gebied van huurwoningen vastgesteld. Vlaanderen voerde in 2019 een nieuwe huisvestingscode in die de federale huurwet voor de hoofdwoning vervangt.

De Vlaamse Wooncode volgt grotendeels de hoofdlijnen en regels van de gewone huurovereenkomsten van 9 jaar uit de oude federale wet.

Anderzijds bevat de gewestelijke huisvestingscode voor bepaalde aspecten van de hoofdwoninghuur regels die exclusief zijn voor Vlaanderen.

Het maximale bedrag verschilt per type huurgarantie.

  • In Vlaanderen moet, net als in andere Belgische gewesten, in het kader van een rechtstreeks of met hulp van het OCMW verkregen bankgarantie, het bedrag van de bankgarantie 3 maanden huur voor het gehuurde goed vertegenwoordigen;
  • In het kader van een huurwaarborg opgesteld op een geblokkeerde rekening, bedraagt ​​het door de verhuurder verschuldigde bedrag maximaal 3 maanden huur in Vlaanderen. Deze regel is specifiek voor de Fandre;
  • In het kader van andere soorten mogelijke garanties legt de wet geen principes vast en laat de overeenkomst tussen de partijen bij het contract vrij. Het is echter gebruikelijk om in het Vlaamse Gewest maximaal 3 maanden huur in te houden als onderdeel van een borg verkregen van bijvoorbeeld een garant.

Vlaanderen biedt verschillende vormen van steun aan om met succes een huurgarantie af te sluiten. Deze oplossingen zijn toegankelijk voor mensen met een laag inkomen en hun verkrijgingsproces is anoniem om discriminatie tegen te gaan.

De belangrijkste hulp in Vlaanderen wordt aangeboden door het Vlaams Woningfonds. Sinds 1 januari 2019 biedt Vlaanderen een nultarieflening aan aan mensen met financiële moeilijkheden. Het leenbedrag is beperkt tot 1.800 euro, dit bedrag kan verhoogd worden afhankelijk van de samenstelling van de gezinswoning. Deze lening moet in 2 jaar worden terugbetaald door de begunstigde huurder.

garantie

huurgarantie ZONDER bankdeposito

U bevindt zich op de website garantie.be. Wij zijn een particuliere financiële onderneming. Wij bieden een service om een ​​huurgarantie te verkrijgen zonder fondsen op de bank te blokkeren.