De huurwaarborg in Wallonië

De regelgeving met betrekking tot de huurwaarborg is sinds 2018 gewestelijk en specifiek voor Wallonië. De vaststelling van een huisvestingscode voor elk van de drie Belgische gewesten heeft immers voorrang op de federale huisvestingswet.