Huurwaarborg
in Wallonië

Huurwaarborg Wallonië

De regels voor huurwaarborg zijn de afgelopen jaren in België veranderd. Sinds 2018 hebben de drie Belgische gewesten hun eigen regels voor residentiële huurovereenkomsten vastgelegd. Voortaan prevaleren de gewestelijke regels boven de federale wetten Op het vlak van huurwaarborgen heeft elk van de 3 gewesten zijn eigen regels. Het maximale wettelijke bedrag dat gevraagd wordt voor de huurgarantie is afhankelijk van de regio. Deze garantie is niet wettelijk verplicht, maar de meeste hoofdverblijfscontracten voorzien erin. Om de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontdekken, kunt u ons artikel over de huurwaarrborg in Brussel lezen.. Om de nieuwe huisvestingsregels specifiek voor Vlaanderen te begrijpen, kunt u ons artikel over de huurwaarrborg in Vlaanderen lezen .

De wet die op federaal niveau van België van kracht is op het gebied van residentiële huurovereenkomsten, is de huurwet. De laatste actualisering van deze federale wet vond plaats in de 14de editie in maart 2013. De voorbije jaren heeft elk gewest zijn eigen gewestelijke reglementering ingevoerd met betrekking tot de woninghuur. De zesde hervorming van 1 juli 2014 betreffende de regionalisering van de residentiële huurovereenkomsten betreft ook de huurwaarborgen De toepassing van de regionale regels sinds 2018 in Wallonië gebeurt op basis van de nieuwe huisvestingscode die prevaleert boven de federale wet betreffende de regels van huurovereenkomsten voor woningen.

Het maximale bedrag verschilt per type huurovereenkomst.

Het hangt af van de huurovereenkomst die de verhuurder en de huurder bindt. Afhankelijk van het gekozen type borgstelling wordt u gevraagd om 2 maanden tot 3 maanden (maximaal) huur exclusief kosten.

  • Als het gaat om een ​​OCMW-bankgarantie, of een klassieke bankgarantie, ongeacht de regio, wordt als huurwaarborg 3 maanden huur gevraagd;
  • In het kader van een op een individuele rekening gestelde huurwaarborg bedraagt ​​het door de verhuurder gevraagde bedrag maximaal 2 maanden huur;
  • In het kader van andere soorten mogelijke garanties legt de wet geen principes vast en laat de overeenkomst tussen de partijen bij het contract vrij. In Wallonië is het gebruikelijk om maximaal 2 maanden huur in te houden als onderdeel van een borgstelling verkregen van een borgsteller.

Wallonië biedt twee belangrijke soorten steun aan om met succes een huurgarantie af te sluiten. Deze hulpmiddelen zijn uiteraard voorbehouden aan mensen met een laag inkomen. Dit zijn de hulpmogelijkheden die Wallonië biedt:

De nulrente lening

Sinds mei 2021 kent Wallonië renteloze leningen toe als huurwaarborg voor de huur van hoofdwoningen. Deze nultarieflening kan tot 100% van het bedrag van de huurgarantie vertegenwoordigen. De nultarieflening wordt alleen verstrekt onder bepaalde voorwaarden van middelen van de zijde van de aanvrager.

Bijstand van het OCMW

Het OCMW biedt zijn bijstand in Wallonië in verschillende vormen aan om de huurwaarborg te vormen. Deze bijstand van het OCMW neemt de vorm aan van een voorschot op de huurwaarborg die moet worden terugbetaald als en wanneer de borgstelling voor de eigenaar, of zelfs een bankgarantie.

garantie

Huurwaarborg ZONDER bankdeposito

U bevindt zich op de website Garantie.be. Wij zijn een particuliere financiële onderneming. Wij bieden een service om een huurwaarborg te verkrijgen zonder tegoeden op de bank te blokkeren .