KBC huurwaarborg

Ontdek de service garantie.be op een vereenvoudigde manier door de vergelijking met de KBC-huurwaarborg

garantie

Ontdek de KBC-huurwaarborg

In de volgende paragrafen vindt u gedetailleerde informatie over de huurwaarborg van KBC Bank.

KBC is een van de belangrijkste banken in België, uiteraard actief in de banksector, maar ook in verzekeringen. Het is de op één na grootste bankverzekeraar in België. De bank is actief in verschillende andere Europese landen, zoals Hongarije, Tsjechië en Slowakije.

De KBC-groep is via dochterondernemingen geografisch georganiseerd in België en Europa. In België zijn er verschillende merken van de groep, afhankelijk van de gemeenschappen:

  • Het KBC-merk is aanwezig in Vlaanderen en in de Duitstalige Gemeenschap van België;
  • Het KBC-bijkantoor is via zijn kantoren enkel aanwezig in Brussel;
  • Het onderdeel CBC Banque & Assurance richt zich op de Belgische Franse gemeenschap behalve Brussel;

 

Met bijna 11 miljoen klanten in Europa, waarvan meer dan 3,5 miljoen in België, biedt KBC bank een breed scala aan financiële diensten en producten.

Het principe van het vormen van een huurwaarborg is ingevoerd om de verhuurder te beschermen in het kader van inbreuken door zijn huurders van de verplichtingen van het huurcontract. Deze garantie dekt de financiële risico’s verbonden aan de verhuur. Het wordt vermeld in de wet op de huur van woningen, maar het is niet verplicht. De huurwaarborg is echter vereist bij de meeste huurcontracten voor woningen. Om erachter te komen of uw huurcontract onderhevig is aan huurgarantie, hoeft u het alleen maar te lezen en uit te zoeken hoe de verplichtingen van de huurder gegarandeerd zijn.

De wet bepaalt dat de huurwaarborg kan worden verstrekt door het geldbedrag op een individuele bankrekening te blokkeren. In België biedt KBC bank deze dienst aan voor het openen van een speciale bankrekening voor de huurwaarborg. De individuele rekening geopend bij de KBC-bank om het bedrag van de waarborg te huisvesten, staat op naam van de huurder. Ze wordt geblokkeerd tot het einde van de huurovereenkomst of tot de voorafgaande overeenkomst van de twee huurder / verhuurderpartijen om de huurwaarborg met de KBC-bank vrij te geven.

Het is nu mogelijk om voor het einde van de huurovereenkomst vrijgave te krijgen van de geblokkeerde fondsen op je KBC-rekening. Lees ons artikel over het vrijgeven van de huurwaarborg om de binnen KBC geblokkeerde gelden terug te vorderen onder de huurwaarborg.